Miljöpolicy

Vi bygger våra hus i trä vilket är en naturlig produkt som växer av regn, sol och koldioxid i våra skogar. Det innebär att träet som används har bundit mer koldioxid än vad framställningen av betongen till plattan orsakat. Vi använder lokala leverantörer i så lång utsträckning det går för att minska antalet transporter och därmed minimera koldioxidutsläppen.

Vi bygger välisolerade väggar som minskar energibehovet i framtiden och söker kontinuerligt efter nya produkter som kan minska energiförbrukningen och miljöbelastningen.

Vi ser hela tiden till att våra produkter uppfyller kundens och samhällets miljökrav och arbetar aktivt med att minimera spillmaterial samt att avfallet sorteras i rätt fraktioner så att det kan återvinnas på bästa sätt.