Arbetsmiljöpolicy

Vi tar arbetsmiljön på största allvar för att alla ska må bra och jobba säkert på våra arbetsplatser. För att det ska vara möjligt lägger vi stor vikt vid vår värdegrund för att bibehålla ett bra klimat. Vi ser även till att följa de krav som ställs och att vi kontinuerligt kontrollerar vår omgivning så att det inte finns några säkerhetsbrister.

Vårt arbetsmiljöarbete ska bedrivas i ett nära samarbete mellan ledningen, personalen och skyddsombuden. Alla har ett ansvar för att följa våra skydds- och ordningsregler så att arbetsmiljön hela tiden är så bra den kan bli.